FDA
The union for managers and professionals in public service
Home  >  About us  >  FDA Cymru | Wales

FDA Cymru | Wales

English | Cymraeg

fda-wales-cymru-red-200
Mae’r FDA’n gweithredu ledled Cymru, gan gynrychioli gweision sifil ac uwch weithwyr proffesiynol sy’n gweithio i’r gweinyddiaethau datganoledig, cyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru ac adrannau o lywodraeth y DU.

Mae’r canghennau a’r adrannau sy’n ffurfio FDA Cymru’n cael eu cefnogi gan Gareth Hills, sef Swyddog Cenedlaethol penodol FDA Cymru. Mae’n cynrychioli aelodau sy’n gweithio’n holl feysydd y cyfrifoldebau sydd wedi’u datganoli, gan gynnwys:

Llywodraeth Cymru (Welsh Government)
Y Senedd (The Welsh Parliament)
Estyn (HM Inspectorate of Education and Training in Wales)
Amgueddfa Cymru (National Museum of Wales)
Llyfrgell Genedlaethol Cymru (National Library of Wales)Gareth-Hills-250
Gareth Hills

Swyddog Cenedlaethol Cymru
National Officer for Wales

Gareth yw Swyddog Cenedlaethol Cymru, ac mae’n cynrychioli cyflogwyr datganoledig Cymru ac adrannau Llywodraeth y DU yng Nghymru.

Cafodd Gareth ei eni ym Mhen-y-bont ar Ogwr a’i fagu ym Mlaengarw, sef pentref glofaol ar dop Dyffryn Garw. Ar ôl mynychu ysgol uwchradd Ynysawdre, fe astudiodd Hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Treuliodd Gareth 34 o flynyddoedd fel Gwas Sifil yn CThEM cyn gadael ym mis Chwefror 2020 i ddechrau fel Swyddog Cenedlaethol ar gyfer FDA Cymru. Mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad mewn amrywiaeth o uwch swyddi lleyg swyddogol - gan gynnwys arwain trafodaethau cyflog, bargeinio i newid telerau ac amodau, cynrychioli aelodau a rhoi cymorth personol iddynt.

Mae cynrychiolwr ar gyfer Cymru'n eistedd ar Bwyllgor Gwaith yr FDA er mwyn cynrychioli safbwyntiau aelodau Cymru.

Gall aelodau o FDA Cymru gysylltu â Gareth drwy anfon e-bost ato yn Gareth2@fda.org.uk

Dilynwch FDA Cymru ar Twitter @FDA_Wales

The only recognised union for Fast Streamers

Join now and get first 6 months of membership free

Members' Login
FDA members can login to access exclusive guides, discounts and updates, and connect with their local representative

Problem at work? In need of help?

Get in touch now and one of our reps will be here to support you 

Find us
FDA, Centenary House, 93-95 Borough High Street, London, SE1 1NL                      
Copyright © 2022 FDA