FDA
The union for managers and professionals in public service
Home  >  About us  >  Yr FDA yng Nghymru

Yr FDA yng Nghymru

English | Cymraeg

Mae’r FDA yn gweithio dros Gymru. Mae’n cynrychioli gweision sifil a gweithwyr proffesiynol mewn swyddi uwch sy’n gweithio i’r weinyddiaeth ddatganoledig, i gyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru ac i adrannau Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Cefnogir y canghennau a’r adrannau gan Swyddog Cenedlaethol sy’n canolbwyntio ar Gymru ac yn gweithio yng Nghymru. Mae’n cynrychioli’r aelodau sy’n gweithio yn yr holl feysydd datganoledig.

Y prif ganghennau yw:

Amgueddfa Cymru
Estyn (Arolygiaeth E.M. dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru)
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Y Senedd (Cynulliad Cenedlaethol Cymru)
Llywodraeth Cymru

Mae gan sefydliadau datganoledig Cymru gynrychiolydd sy’n aelod o Bwyllgor Gweithredol yr FDA ac sy’n cynrychioli barn yr aelodau yng Nghymru.Paul Neilson

Swyddog Cenedlaethol Cymru
National Officer for Wales

Paul yw Swyddog Cenedlaethol Cymru, ac mae’n cynrychioli cyflogwyr datganoledig Cymru ac adrannau Llywodraeth y DU yng Nghymru.

You look after the public. Who looks after you?

Don't wait until you have a problem.

Members' Login
FDA members can login to access exclusive guides, discounts and updates, and connect with their local representative

Problem at work? In need of help?

Get in touch now and one of our reps will be here to support you 

Find us
FDA, 93-95 Borough High Street, London, SE1 1NL